Ako ste už v úvode mohli čítať, bio-relaxačná sugescia to všetko môže zmeniť. Niekedy je cesta ťažšia a kľukatejšia, inokedy môže byť priamejšia a ľahšia. Niekedy sa smejeme a inokedy nie. Lebo niekedy situáciu ovládame a niekedy sa aj vymyká z pod našej kontroly. Ale nič nie je náhoda. Všetko čo sa nám udeje, má aj svoj dôvod. Aj to, že čítate tieto slová má svoj dôvod, stačí len vedieť ako.. A potom aj tá správna cesta sa čoskoro ukáže. A možno stačí len vedieť, že existuje aj veľké tajomstvo, ktoré to všetko zmení...