Každý človek má svoju vlastnú pravdu a vlastné uvedomenie! O každej pravde vždy rozhoduje len rôzny uhol pohľadu na jednu a tú istú vec.

Príbeh indiána.

Raz večer starý Indián posedel so svojim vnukom a rozprával mu príbeh o ľudských súbojoch, ktoré prebiehajú v hlbokom vnútri každého jedného človeka.
Povedal mu: “Chlapče pamätaj, že v každom z nás, vždy prebývajú dvaja vlci, ktorí sú rozdielni a neustále spolu vedú súboj.“ 

Predstav si, že jeden z nich je zlý, ktorý predstavuje zlosť, závisť, žiarlivosť, pomstychtivosť, smútok, sebeckosť, krutosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego.

A potom si predstav toho druhého, ten je tým dobrým vlkom a on predstavuje radosť, pokoj, lásku, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatiu, štedrosť, vernosť, súcit a dôveru.

Vnuk si predstavil myšlienky svojho starého otca a o všetkom chvíľu popremýšľal. No po chvíli sa starého otca opýtal; Starý otec, a Ty vieš ktorý vlk v tomto súboji zvíťazí?”

Starý Indián s úsmevom pozrie na svojho vnuka a odpovedá. Áno viem to. "V tomto súboji zvíťazí vždy ten vlk, ktorého budeš viacej kŕmiť”...

Tento príbeh je veľmi starý, preto ho každý z vás už zrejme pozná a možno s ním aj súhlasí...


A však ja s ním v plnej miere nesúhlasím a svojmu vnukovi by som to vysvetlil trochu ináč a vysvetlil by som mu to asi takto;

Keby naozaj malo dôjsť k súboju medzi týmito dvomi vlkmi, je pravdou, že by zvíťazil ten, ktorého budeš viacej kŕmiť. Ale predstav si, čo by sa stalo v reálnom živote týchto dvoch vlkov. Keby si jednéhoho dlhodobo kŕmil viacej, ako toho druhého. Jeden by bol silným a mohutným Bernardínom a druhý slabým a vychudnutým Bernardínkom. Myslíš, že by mohlo dôjsť k vážnejšiemu súboju? Ja si myslím, že by k súboju vôbec nedošlo, lebo ten ktorého si nekŕmil, sám pochopil, že nemá žiadnu šancu zvíťaziť a tak sa v tichosti radšej vytratí a tým zanikol dôvod bojovať ? No a na druhej strane, keby si obidvoch vlkov kŕmil úplne rovnako a obidvaja vlci by boli podľa svojej potreby vždy dostatočne sýty? Myslím si, že tiež by necítili potrebu bojovať, keďže majú všetkého dostatok.

A keď toto ľudia pochopia, tak aj ich život môže byť oveľa šťastnejší a krajší a možno aj práve teraz prichádza to správne uvedomenie si, tej správnej chvíle, ktorá práve prichádza

Lebo aj príroda vie, kedy sa má prebúdzať zo zimného spánku a vie aj kedy presne má zakvitnúť, aby potom doniesla svoje plody skôr, než sa začne pripravovať na ďalšie obdobie oddychu a nového prebúdzania.

Biorelaxačná sugescia https://www.biosugescie.sk/nahravky