Čo všetko nás môže ovplyvňovať a ani o tom nemusíme vedieť?


Podľa definície amerického odborníka na štúdium ľudskej mysle Ormounda McGilla, za sugesciu môžeme pokladať podvedomé vykonanie istej myšlienky. Ide teda o to, vyvolať v podvedomí človeka vnuknutie istej myšlienky a následne aj vykonanie jej realizácie. Vždy podľa sily danej sugescie budú pocity a rozhodnutia s väčším alebo menším účinkom smerované určitým požadovaným smerom.

A čo všetko by sme vďaka sugesciám mohli dokázať?

Mohli by sme nimi vymazať staré a nainplantovať nové ciele do cudzieho podveomia, alebo by sme mohli zmeniť aj svoje vlastné podvedomie a doslovne ho aj presmerovať. Hovoríme tu o sugescii v pravom slova zmysle. Sugescia je mocná pomocníčka, ale nepochybne funguje len vtedy, ak my sami (vedome alebo nevedome) danú sugesciu akceptujeme a veríme v jej silu. A až potom je možné rozvinúť jej silu vo svojom vnútri. Preto, že vždy platí, že pokiaľ sme o niečom skalopevne presvedčený naše vlastné podvedomie a tak aj naša vôľa vtedy dostávajú silu a uvoľnia tak cestu prijímania rôznych vplyvov. Naša viera ale stále víťazí nad našou vôľou. A skôr než sa rozhodnete s týmito tvrdeniami krútiac hlavou a nervózni označíte toto tvrdenie za smiešne a nezmyselné, predstavte si nasledovnú situáciu:

Položte na zem dosku, dostatočne širokú 30 až 40 cm a asi tak 5 až 6 metrov dlhú, a prejdite po nej z jedného konca na druhý. Nemal by to pre nikoho byť nejaký väčší problém.

Potom si predstavte tú istú dosku, keby ste ju položili nad hlbokú priepasť. Prešli by ste aj teraz po nej s takým istým kľudom, ako keď bola na zemi? Asi nie. A v čom spočíva ten rozdiel? Prečo je vaše správanie zrazu iné?

Je to preto, že uvedomenie si tej hĺbky vás donúti vedome rozmýšľať o nebezpečenstve možného pádu. Kým bola doska na zemi pád nehrozil a tak toto uvedomenie si pádu nebolo pre vašu vedomú myseľ podstatné a vôbec sa touto myšlienkou nezaoberala . Ale ako náhle sa objaví pocit nebezpečia, myšlienky sa okamžite názorne rozrastú a obraz pádu sa Vám bude premietať vo vašej mysli až do takej miery, že pokiaľ by to bola realita, zrejme by ste do tej rokliny spadli, alebo by vaše vedomie vo vás vystupňovalo takú veľkú mieru strachu, že by ste sa po deske neodvážili prejsť. Presvedčenie, ako aj silná viera predstavivosti by zvíťazili nad vašou vôľou. Každá sugecia totiž pôsobí silou vyvolania vašich predstáv, ktoré vznikajú vo vašich myšlienkach. Čím reálnejší bude obraz vašej predstavivosti, ktorý sa Vám zobrazuje vo vašej mysli a pred vašimi očami, tým silnejšia bude aj jeho sugestívna sila.