Dr. Joe Dispensa prichádza s jednoduchou vedecky podloženou tézou. Náš mozog je úžasným spôsobom schopný meniť realitu okolo seba, ale zároveň dokáže tiež meniť aj sám seba. Ak dokážeme zmeniť náš mozog, zmeníme tým aj realitu okolo nás. zdroj: www. messagetoeagle.com

Odborník na mozog  Dr. Joe Dispensa objavil silu myšlienok, ktoré môžu konať zázraky. Vaša myseľ dokáže meniť realitu, tvrdí vedec. Ľudia však lipnú na starých vzoroch myslenia  a to je dôvod prečo nedokážu svoju realitu zmeniť.  

Podľa súčasných vedeckých výskumov je náš mozog neustále pretváraný a preorganizovávaný práve podľa toho, akým spôsobom a o čom práve v danej chvíli uvažujeme. Otázka teda môže znieť, akými myšlienkami sa najviac zaoberáme? O čom premýšľame a k akým záverom dochádzame?
Naše myslenie veľmi často slúžia na potvrdenie života nás samotných tak ako ho práve prežívame, bez akejkoľvek možnosti zmeny. To, nad čím premýšľame a to, ako o tom premýšľame, v konečnom dôsledku tvorí podstatu existencie nás  samotných. Každý objekt nášho myslenia v zásade nevedome ovplyvňuje náš mozog, našu myseľ a aj naše telo. Náš mozog  ovplyvňuje našu realitu oveľa viacej, než si sami dokážeme uvedomovať.
Ak budeme uvažovať ináč , ako pred tým alebo sa zameriame na iné veci, ktoré môžeme zrazu vnímať ináč  ako pred tým, náš mozog sa začne reálne meniť a s tým sa začne meniť aj realita okolo neho. Profesor Dispensa sa venuje  výskumu ľudí, ktorí zažili tzv. „Zázračné uzdravenia“  a zistil, že u veľkej väčšiny z týchto ľudí pred tým, ako došlo k ich  „zázračnému uzdraveniu“  došlo najskôr k radikálnej zmene ich myslenia a myšlienkových pochodov. Začali sa na svoje vyliečenie podstatne viacej sústrediť vo svojich  myšlienkach, začali o ňom uvažovať, ako o jednej z „posledných“ možností. Začali si v mysli svoje vyliečenie vizualizovať a vo svojej vizualizácii silne precítili svoj pocit reálnej vízie uzdravenia. Začali ho vnímať s istou silnou dávkou viery v pozitívne vyriešenie ich situácie. Bola to vždy len sila ich vlastných myšlienok, ktorá ich nakoniec doviedla k uzdraveniu.
S tým, ako uvažujeme, sa spájajú aj pocity a aj emócie, ktoré pri tom zažívame. Nie je vôbec výnimkou, že ľudia sa často vracajú k myšlienkovým pochodom alebo vzorcom, ktoré v nich spúšťajú určité pozitívne alebo aj negatívne pocity. Bohužiaľ veľmi často bývajú v prevahe negatívne pocity. Sú to negatívne myšlienky rôznych strachov a obáv, negatívne spomienky a negatívne ladené úvahy rôzneho typu. Všetky tieto úvahy priamo súvisia so samotnými chemickými reakciami v ľudskom tele, ktoré následne produkujú rôzne nežiadúce a úzkostlivé pocity a následne aj nežiadúce telesné a duševné reakcie. Pri všetkých týchto procesoch sa do mozgu začnú vylučovať rôzne chemické látky. Mozog si na tieto chemické látky môže zvyknúť a človek sa na nich môže stať aj závislým. A práve preto, keď človek pociťuje nedostatok oných chemických látok vo svojom mozgu, začne preferovať tento navyknutý určitý spôsob myslenia, ktorý vyvoláva záplavu  oných „nedostatočne prítomných“ chemických látok. Preto je pre človeka nesmierne ťažké, prijať pre neho nezvyklý spôsob pomoci a je pre neho nesmierne ťažké začať sa pozerať na svoj život aj iným spôsobom a aj z inej perspektívy, ako je dlhodobo zvyknutý. Lebo takáto zmena by v jeho mozgu vytvárala úplne iné chemické reakcie na ktoré je dlhodobo zvyknutý.  V podstate je to svojím spôsobom boj s určitým druhom závislosti, s ktorou sa takýto človek úmyselne nechce alebo len z nejakého dôvodu nedokáže vysporiadať  a ostáva tak naďalej v starom spôsobe myšlienok a tým aj vlastného života.  Uzatvára svoje vlastné zistenia Dr. Dispensa ..

Chcete vyskúšať?

Biorelaxačná sugescia https://www.biosugescie.sk/nahravky