Predstavte si, aký je to pocit stáť na stupni víťazov. Povzbuďte a vnímajte svoje vnútro. Nechajte vodu tiecť, lebo ona pozná svoju najsprávnejšiu rýchlosť a smer.

Chcete byť úspešným? Určite áno!

Predstavte si, aký je to pocit stáť na stupni víťazov.

Vytvorte si podľa svojich možností čo najpresnejšiu a najkonkrétnejšiu predstavu o svojom cieli. Nikam sa neponáhľajte, máte na to presne toľko času, koľko práve potrebujete. Využite pri tom čo najdokonalejšiu obrazovú, ale aj zvukovú vizualizáciu svojho cieľa. Najlepšie to dokážete so zatvorenými očami. Predstavte si seba, ako už reálne prežívate tento svoj dokonale vysnívaný stav pri dosiahnutí vášho cieľa. Predstavte si ho aj so všetkými tými emóciami, ktoré práve teraz prežívate, keďže ste už tento svoj cieľ v predstave naozaj dosiahli. 
Všetci úspešní vrcholoví športovci to presne takto robia. Svoj vlastný úspech si najskôr so zatvorenými očami, dôkladne a sústredene vizualizujú. Precítia ho úplne detailne, do najmenších podrobností, tak akoby túto realitu skutočne práve v tejto chvíli aj prežívali. Keď idú na súťaž alebo na akékoľvek iné preteky, vždy svojimi vlastnými myšlienkami istoty, nastavia svoje podvedomie na želaný a už prežitý koncový stav. Nezaoberajú sa vtedy otázkami, ako sa to stane. Predstavujú si len to, ako už stoja na najvyššom stupni víťazov. S istotou prežijú vo svojej prítomnosti, svoju úspešnú budúcnosť, na ktorú akoby z ešte vzdialenejšej budúcnosti už len precítene spomínali. Predstavujú si svoje vlastné prežité emócie pri dvíhaní zlatého pohára nad svoju hlavu. Predstavujú si, ako im organizátori, tréneri, známi aj spolusúťažiaci gratulujú. Prežívajú tiež, tú silnú vnútornú emóciu z pocitu víťazstva a nádherný pocit uvoľnenia mysle, ktorý vytvára eufóriu a nezastaviteľne vytláča do očí slzy šťastia a radosti. Predstavujú si, ako sa okolitý dav teší a buráca, ako radostne a veľkolepo skandujú ich vlastné meno. Ako všetci usporiadatelia, rodina a blízky im uznanlivo a radostne gratulujú k ich úspechu. Predstavujú si tú neopísateľnú radosť zo svojho víťazstva. A tento nádherný stav eufórie a radostnej mysle naplno vo svojom vnútri aj precítene prežívajú.

Povzbuďte a vnímajte svoje vnútro.
Na svojej ceste za dosiahnutím svojho cieľa vnímajte a povzbudzujte len svoje vnútro. Nabíjajte ho vlastnými, nenásilnými a rýdzo len pozitívnymi predstavami o vašom úspechu. Bez akýchkoľvek obáv prežívajte a vnímajte len svoj vlastný úspech. Majte všetky svoje  zmysly dokonale otvorené pre naplnenie svojich vlastných pozitívnych cieľov tak, aby ste vedeli aj priebežne, čo najsprávnejšie vyhodnocovať, správnosť smeru, ktorým napredujete k dosiahnutiu vášho vytúženého cieľa.

Spoľahnite sa vždy na svoje hlboké vnútorné podvedomie, ktoré potom vždy správne vyhodnotí vašu situáciu a intuitívne a vždy v ten pravý čas vám dá správnu informáciu k vášmu ďalšiemu úspešnému napredovaniu, tak aby nemohla nastať žiadna nepredvídateľná situácia, ktorá by vás mohla od vášho vytúženého cieľa odkláňať. Vaše podvedomie vám tak vždy v ten praví čas intuitívne dá informáciu, ako vopred pripravenú cestu trochu v danej chvíli vedome upraviť tak, aby vaša snaha nemohla byť nikým prekonaná. Jednoducho buďte len kľudnými a vnímavými zároveň, aby ste vždy vedome a v ten správny čas vedeli v prípade potreby, tým správnym spôsobom  “prehodiť výhybku” k ešte kvalitnejšiemu a rýchlejšiemu dosiahnutiu Vášho vytúženého cieľa.

Nechajte vodu tiecť, lebo ona pozná svoju najsprávnejšiu rýchlosť a smer.
Ak budete vždy kľudným, rozvážnym a vnímavým človekom, vtedy nikdy nenastane situácia, ktorá by mohla akokoľvek zmeniť smer vašej správnej cesty. Práve naopak, budete reagovať a jednať s úplnou ľahkosťou a rozvážnosťou a akokoľvek sa vtedy rozhodnete, vždy to bude pre Vás tá najsprávnejšia a najprínosnejšia cesta a nikdy tak nebudete musieť meniť svoje správanie a vedome upravovať svoju vopred pripravenú  stratégiu. Vždy ostaňte len pokojný a uvoľnene len očakávajte intuitívne signály, prichádzajúce z vášho vnútorného podvedomia, ktoré Vám včas dajú informáciu, ako čo najjednoduchšie dosiahnete svoj vytúžený cieľ.
A možno vaše podvedomie, počas tej cesty za vašim vytúženým cieľom, prebudí vo Vás aj nové túžby a nové pozitívnejšie a zmysluplnejšie ciele. A možno sa potom aj vaše nové priority v novom rebríčku nových hodnôt pozitívnejšie zmenia. A možno že potom budete svoj život vnímať aj v inom krajšom a radostnejšom prežívaní. Ale aj to bude vtedy v úplnom poriadku... Lebo nikto nemôže dopredu vedieť, ktorá cesta je pre neho tá správnejšia a dozvie sa to vždy až vtedy, keď dosiahne ten svoj vytúžený cieľ.

Prajem Vám preto pevnú vieru a veľa úspechov v ceste za vašim víťazstvom. Smelo len vykročte na najkrajšiu víťaznú cestu vášho života k úspešnému dosiahnutiu vašich vytúžených cieľov. 

Biorelaxačná sugescia https://www.biosugescie.sk/nahravky