Začať musíte vždy u seba, len keď zmeníte seba, môže sa začať meniť aj vaše okolie.

Článok o príťažlivosti

Každý človek chce byť príťažlivým pre svoje okolie. A je úplne jedno či je to muž alebo žena. Ale ako sa stať takým človekom, ktorý bude v každej spoločnosti obľúbený a vyhľadávaný?

Všimnite si, že pozitívne naladený človek vyžaruje pozitívnu energiu, ktorá sa stáva magnetom pre podobne, alebo o niečo menej pozitívne naladených ľudí. A títo menej pozitívne naladený ľudia sa dožadujú spoločnosti takýchto pozitívne naladených ľudí so zdravým sebavedomím. Zamysleli ste sa niekedy na tým, kde asi môže byť hranica medzi zdravým a nezdravým sebavedomím? Všimnite si, keď sa opýtate takto pozitívne naladeného človeka, ako to robí, že stále srší optimizmom a dobrou náladou? Zrejme by Vám odpovedal. "Neviem , nezamýšľam sa nad tým. Ja proste jednoducho len tak žijem, nezamýšľam sa nad tým prečo tak žijem a prečo som takým alebo inakším človekom ja proste len žijem tak, ako si myslím že je to správne". Hlavne je nutné žiť život zo svojho vnútra tak ako ho človek cíti a nie prispôsobovať sa okoliu a žiť taký život, ako si praje naše okolie. Tak, aby ste boli vždy sami sebou a nie niekým iným, kým by vás chceli vidieť iný ľudia. Takýto pozitívne naladený ľudia vždy „len tak“ vyžarujú okolo seba pozitívnu energiu, dobré rady, lásku, úsmev a radosť zo života. Sršia vždy vtipom a dobrou náladou, ktorá potom pôsobí ako účinný magnet pre tých ostatných.

Natíska sa otázka, ako sa takýto zdravo sebavedomí ľudia dopracovali ku svojej obľúbenosti? Tak vedzte, že v prvom rade sa majú veľmi radi takí, akí sú a sú spokojný sami so sebou, so svojich nazeraním na život, so svojimi názormi aj svojim vzhľadom, či osobným prejavom. Samozrejme že aj naďalej sa snažia zdokonalovať. Ale ak nebudete spokojný sami so sebou, budete vždy len očakávať uistenie svojho konania z vonku (urobil som to správne, povedal som to dobre, neurobil som chybu, mám vhodné oblečenie, nemám nadváhu, ap.) a tak čakáte potvrdenie, resp odobrenie svojho konania vždy od iných ľudí, čím ich staviate do pozície vedomejších a pozitívnejšie mysliacich v porovnaní s vami samotnými. No a toto je tá zásadná chyba! Ak chcete byť človekom so zdravým sebavedomím, musíte sa mať radi takí, akí práve ste. Musíte si veriť, musíte si uvedomovať, že máte svoje kvality, čo sa síce ľahko rozpráva a píše a pre mnohých sa to môže zdať aj neprekonateľný problém, ale každý človek to dokáže, len musí chcieť. Musí si nájsť trochu času zamyslieť sa sám nad sebou a vystúpiť zo svojej ulity. Pretože táto pozitívna energia vystupuje z vášho hlbokého vnútra a nevedome sa šíri vaším okolím. Nie je možné ju dlhodobo umelo nahradzovať a maskovať rôznymi maskami (oblečenie, auto, peniaze makeup ap.) Jedôležité uvedomiť si, že ak sa sami budete vnímať negatívne a to v akejkoľvek oblasti vášho života, potom nemôžete očakávať, že ostatný budú mať na vás iný pohľad, ako je ten váš. Ak sa však budete vnímať ako úspešný človek v akomkoľvek smere, musíte očakávať, že aj pozitívna energia okolo vás začne narastať a aj okolie vás začne v tomto smere akceptovať presne tak, ako sa vy sami cítite. A keď si všimnete, ako narastajú vaše úspechy, úmerne tomu začne ešte silnejšie narastať aj vaše sebavedomie a to až do takej miery, že už čoskoroto nebudete musieť nárast ani sledovať, lebo sa stane vašou samozrejmosťou. No a keď toto všetko dosiahnete, zrazu zistíte že už nepotrebujete odobrovanie vašich rozhodnutí od druhých "sebavedomejších, pozitívnejších alebo múdrejších“  ľudí.  No a v tomto bode zistíte, že zrazu je o vás akýsi väčší záujem, vašu spoločnosť začne vyhľadávať omnoho viacej ľudí tešiacich sa z vašej prítomnosti. Vtedy zistíte aj to, že cesta životom je bezstarostnejšia, nádhernejšia a radostnejšia, ako ste si mohli niekedy predstavovať. A keď tieto isté pozitívne pocity rozdávate aj ostatným ľuďom okolo vás, vtedy vo vás začne ešte viacej stúpať nová pozitívnejšia energia, ktorá bude stále len narastať, lebo zrazu zistíte, že všetko to pozitívne vo vás stále viacej narastá. A keď to zistíte, začnete tomu venovať viacej pozitívnych myšlienok a čomu budete venovať dostatok pozornosti to má tendenciu narastať a čím viacej pozitívnej pozornosti danej veci alebo činnosti budete venovať, tým viacej budú viditeľné aj pozitívne zmeny, ktorým ste tie myšlienky venovali. No a potom nastúpi vaša väčšia spokojnosť a väčšia radosť a túto pozitívnu situáciu bude vnímať aj vaše okolie pre ktorí sa stanete stále väčším a väčším pozitívnym magnetom.  A toto je bod, ktorý vás bude neustále hnať dopredu a nebude existovať situácia, ktorá by Vás mohla zastaviť. Začať musíte vždy u seba, len keď zmeníte seba, môže sa začať meniť aj vaše okolie. A potom už len bute spokojný sami so sebou.