Chcete s týmto zlozvykom nadobro skoncovať?

Zbavte sa zlozvyku fajčenia raz a navždy pomocou biosugescie

Dnes je na svete veľmi veľký počet ľudí, pre ktorých by mohla biosugescia byť veľmi účinným spôsobom, ako sa zbaviť  tohoto nezdravého zlozvyku. Táto metóda funguje na základe úplného potlačenia  negatívneho správania fajčiara a jeho dlhodobo zaužívaných vzorcov spojených s vyvolaním chuti na cigaretu a následným fajčením. Práve tieto myšlienky a myšlienkové vzory správania fajčiara najčastejšie spôsobujú to, čo fajčiarovi bráni úspešne vzdať sa tohto zlozvyku.

Keď ľudia (fajčiari) robia predsavzatia alebo rozhodnutia, aby prestali fajčiť, tak kľúčovým aspektom k úspešnému zavŕšeniu tohto rozhodnutia je rozhodný názor daného jednotlivca zmeniť svoj pohľad na cigarety. Prelomiť túto závislosť, je totiž veľkou výzvou pre každého fajčiara.Veľká väčšina fajčiarov by aj chcela prestať fajčiť, ale na druhej strane sa niekde v hĺbke svojho podvedomia boja presne toho, že čo by bolo, keby už nefajčili. Nastávajú u nich nepredstaviteľné otázky „ čo potom keď prestanem“ ?  Okamžite si predstavia všetky tie situácie, keď nevedome siahajú po cigarete. Všetky tie situácie majú totiž v podvedomí zakódované a zrazu ich majú všetky pred očami. A tu sa skrýva najväčší problém fajčiara !!! Fajčiar si uvedomuje, že pri všetkých tých dennodenných navyknutých činnostiach, by už nemal mať pri sebe „svoju najlepšiu priateľku“ cigaretu. Toto je dôvod, prečo fajčiari vidia možnosť prestať fajčiť, ako niečo nemožné, prípadne veľmi zložité. Sú proste zamilovaný do svojej „naj“ kamarátky, ktorou nie je nikto iný, ako ich cigaretka.

Biosugescia sa zameriava na túto zásadnú zmenu u každého fajčiara, jej snahou je bezbolestným spôsobom vyvolať a tiež dokonať rozvodové konanie medzi fajčiarom / kou a jeho / jej  milencom / kou a práve preto sa biosugescia rýchlo stáva jedným z najobľúbenejších foriem, ako sa navždy rozlúčiť s cigaretou.

Jediná a základná vec, ktorej si musí fajčiar priskoncovaní so svojím fajčiarskym zlozvykom pomocou biosugescie byť vedomý, je že musí byť na 100% stotožnený sám so sebou, že naozaj chce prestaťfajčiť a že sa pre to rozhodol  on sám a to bez akýchkoľvek iných cudzích intervencií. Musí to byť len a len jeho rozhodnutie. Pri zvažovaní prestať fajčiť pomocou biosugescie, prvá vec, ktorú človek musí urobiť, je uistiť sa, že sa rozhodol ukončiť zlozvyk fajčenia z vlastnej iniciatívy a sám pre seba, teda nie pre niekoho iného.  Pre ukončenie fajčiarskeho zlozvyku pomocou biosugescie je totiž najdôležitejšie to, že sa fajčiar rozhodol prestať fajčiť sám pre seba a nie pre nejaký „aký koľvek“ iný dôvod. Ak je táto podmienka splnená, tak rozlúčka s fajčením pomocou biosugescie bude takmer 100%-tne účinná a fajčiar sa k cigaretám už nikdy nevráti.

Biosugescia je veľmi jednoduchý, bezbolestný a svojím spôsobom celkom príjemný spôsob, ako sa navždy zbaviť tohto zlozvyku.

Biosugestívna nahrávka je veľmi účinnm ale len doplnkový fenomén pri odvikaní pomocou Biosugescie. Funguje to tak, že biosugestívna nahrávka uvedie klienta (fajčiara) do  hlbokého uvoľneného stavu a opätovne klientovi pripomenie osobní sedenie počas odvykania pomocou Biosugescie.  V tomto nádhernom, uvoľnenom stave je myseľ klienta otvorená k prijímaniu opakovaných pozitívnych sugescií. Týmto spôsobom a v tomto okamžiku, bude  biosugestívna nahrávka opätovne meniť myšlienkové vzory fajčiara. A zároveň, ako sa hovorí „odoženie pokušiteľa“.  V tejto chvíli sa každý fajčiar stane nefajčiarom a už nikdy v živote sa k tomuto zlozvyku nevráti.

Mnohí ľudia ( fajčiari ) nechcú prestať okamžite s fajčením a volia iné alternatívne postupy, ako je  napríklad  Nicorette náplaste, magnety do uší, elektronické cigarety, biorezonancie, kladenie rúk na akési magické plechy, ktoré vytiahnu z človeka nikotín a mnoho iných spôsobov. Je na každom človeku, aký spôsob si zvolí. Majte však vždy na pamäti! Fajčenie nie je návykové! Fajčenie je len zlozvyk! Neexistuje žiadna závislosť na nikotíne!!!!!!!

Je veľmi dôležité si je uvedomiť, že biosugescia jepre fajčiara to najúčinnejšie, najrýchlejšie a najjednoduchšie riešenie,ako prestať s fajčením a stať sa človekom, ktorý nie je otrokom svojho zlozvyku, teda svojho fajčenia. Biosugescia je konečným riešením pre ľudí,ktorí sa naozaj chcú zbaviť svojho zlozvyku fajčenia a naozaj chcú tento svoj cieľ aj dosiahnuť. . Cieľom biosugescie („ Prestaňte fajčiť pomocou biosugescie“) je umožniť ľuďom prevziať kontrolu nad svojou závislosťou, zbaviť sa jej a už nikdy sa k nej nevrátiť.  „ Prestaňte fajčiť pomocou biosugescie“a zbavte sa navždy svojej závislosti na fajčení.

Biorelaxačná sugescia https://www.biosugescie.sk/nahravky