Celý život môžeš čakať, že sa tvoj život zmení. A možno že niekedy zistíš, že to práve život na teba čakal, či sa naozaj zmeniť chceš.

13 pravidiel silného človeka

 1. Neplytvá časom na sebaľútosť
  Silného človeka nikdy nebudete počuť nariekať nad zlou situáciou, viniť všemožné okolnosti alebo nariekať, ako zle sa s ním nakladá. Takýto typ ľudí vie prijať zodpovednosť za svoje konanie a jeho dôsledky. Chápe a prijíma to ako fakt, že život nie je vždy spravodlivý. Zo životnej skúšky vychádza vždy so cťou a je za ňu životu vďačný
 2. Nezneužíva svoju moc
  Naozaj silní ľudia sa snažia nezneužívať svoju moc nad inými. Nechcú, aby sa ich  podriadení cítili zle, alebo ponížene. Vedia, že skutočná sila spočíva v ovládaní  vlastného správania a emócií.
 3. Nebojí sa zmien
  Zmeny prijíma silný človek s ochotou a riziku ide v ústrety. Ak vôbec má nejaké obavy,     súvisí to predovšetkým s možnosťou byť spokojný sám so sebou a nemožnosťou ísť ďalej. Zmeny mu dodávajú energiu a zvýrazňujú jeho najlepšie vlastnosti.
 4. Neutrácajú energiu na to, čo nemôžu mať pod kontrolou
  Silní ľudia sa nesťažujú na dlhé a otravné zápchy na cestách, zatúlanú batožinu a najmä sa nesťažujú na iných ľudí. Podobné veci berú ako udalosti, ktoré nemôžu ovplyvniť. V zložitej situácii si silný človek uvedomuje, že to jediné čo ovplyvniť môže, sú jeho vlastné reakcie a postoj k situácii.
 5. Nesnaží sa zapáčiť všetkým
  Poznáte ľudí, ktorí chcú všetkým vyhovieť? Alebo naopak takých, ktorí by sa polámali, len aby každého nejako podpichli a posilnili tak svoje ego, svoj imidž silného človeka? Oba tie postoje sú zlé. Silný človek sa snaží byť láskavý a spravodlivý a vyhovieť vtedy, ak je to vhodné. Nebojí sa vyjadriť názor, ktorý niekoho nahnevá.
 6. Nebojí sa rozumného rizika
  Silný človek je ochotný rozumne riskovať. Starostlivo riziko uváži, zhodnotí pravdepodobnosť úspechu aj najhorší možný scenár vývoja ešte pred tým, než pripustí, aby sa udalosti začali rozvíjať.
 7. Neľutuje prežitú minulosť
  Je potrebné mať zvláštnu silu, aby človek prijal minulosť a išiel ďalej. Prijmite to, čomu Vás minulosť naučila, avšak neplytvajte rozumovými a duchovnými silami na minulé trápenie, na nostalgiu. Silný človek svoju energiu investuje do vytvárania čo najlepšej prítomnosti.
 8. Neopakuje chyby
  Všetci zaiste vieme, čo je to bláznovstvo. Okrem iného je to aj to, keď človek stále znovu opakuje rovnakú chybu a chce získať lepší výsledok.
 9. Nezávidí iným úspech
  Určite súhlasíte, že si to vyžaduje isté vlohy, aby sa človek dokázal úprimne radovať a nadchnúť úspechom niekoho iného. Silní ľudia také vlohy majú. Nezávidia a necítia sa zle, keď niekto iný dosiahne úspech. Ale usilovne pracujú na tom, aby zvýšili vlastné šance na úspech a nehľadajú žiadne vedľajšie cestičky, ako sa zmocniť cudzieho úspechu.
 10. Pri neúspechu sa nevzdávajú
  Každý neúspech je šancou sa zlepšiť. Ľudia vybavení duchovnou silou sú na prípadný neúspech pripravení a berú ho ako skúsenosť, ktorá ich učí niečomu novému. Každý nezdar nás približuje k vytúženému cieľu.
 11. Neboja sa samoty
  Samotu si silný človek dokáže vychutnať. Využíva ju k hľadaniu pochopenia a zmyslu minulosti aj prítomnosti a na plánovanie cesty do budúcnosti. A čo je najdôležitejšie – jeho šťastie, ani nálada nie sú závislé na správaní iných ľudí. Silný človek dokáže byť šťastný aj sám aj s inými ľuďmi.
 12. Nemyslí si, že svet mu čosi dlhuje
  Zbavte sa myšlienky, že usporiadanie sveta / akcionár / zamestnávateľ / partner … sú Vám ustavične čímsi zaviazaní a ich povinnosťou je zabezpečiť Vám pohodlný život. Silný človek spolieha na vlastný um a svoje vlastné prednosti.
 13. Nečaká okamžité výsledky
  Či ide o tréningový plán, diétny režim alebo začiatok nového podnikania, silný človek je pripravený na svoje výsledky čakať dlho. Má totiž dosť rozumu, aby pochopil, že okamžité výsledky sú nemožné a že skutočná zmena si žiada čas. Majte trpezlivosť a buďte silným človekom..                                                                      Biorelaxačná sugescia https://www.biosugescie.sk/nahravky